PRISLISTE 

Prisane gjeld for ein gongs bruk til avtalt føremål. For bruk på internett gjeld bruksretten normalt i 2 år, eller til avtalt nettside. For fri bruksrett eller eksklusiv bruksrett, ta kontakt for avtale. Ved bruk skal kjeldetilvising nyttast, t.d. slik: Foto: Gunnar Wangen eller Foto: G. Wangen.

Prisane er oppgitt eks. mva, med unntak for bilde til utsmykking som er signert og nummerert. Desse er fritekne for mva.

 

Bruk av bildefiler til internett og til trykk i aviser, magasin, reklame m.m.

Bruksområde

Pris kr

Internett - liten til medium storleik (500 pixlar)

400

Internett - medium til stor (1000 pixlar)

800

Internett - stor (1620/1920 pixlar) / Inntil halvsides trykk i magasin og reklame

1200

Heilsides trykk i magasin og reklame

1600

Dobbelsides trykk i magasin og reklame

2000

 

Kalendrar, banner, print m.m.

Føremål

Bruksområde

Pris kr

Fleirbildekalendrar

Avhengig av opplag

1500/ 3000

Eittbildekalendrar

Avhengig av opplag

2500/ 3500

Utskrift til print

Utsmykking

2300

 

Redaksjonell bruk

Føremål

Bruksområde

Pris kr

Bøker

Innvendig

900

Bøker

Framside

1800

Næringsliv

Bedriftsaviser, årsmeldingar o.l - innvendig

900

Næringsliv

Bedriftsaviser, årsmeldingar o.l - framside

1500

 

Utsmykking

Alle motiv kan leverast til utsmykking i den storleik som er ønskjeleg. Bilda vert normalt levert ferdig innramma, signert og nummerert. Kunde kan også velge type innramming. Bilda kan leverast som utskrift på bomullsbasert kunstpapir montert i passepartout, glas og ramme, som utskrift på lerret, utskrift på aluminium, acryl eller anna. Lista nedanfor gir døme på pris:

 

Utskrift på lerret oppstrekt på blindramme

Standard format 2x3

Format 9x16

40x60 cm - kr 2500

50x90 cm - kr 3250

50x75 cm - kr 3000

56x100 cm - kr 3600

60x90 cm - kr 3500

60x110 cm - kr 3750

70x105 cm - kr 4000

70x125 cm - kr 4250

80x120 cm - kr 4500

80x140 cm - kr 4750

For andre format, ta kontakt.

 

Utskrift på bomullsbasert kunstpapir montert i ramme, passepartout og glas

Standard format 2x3

Format 9x16

Ramme ca 40x50 cm - kr 2600

Ramme ca 45x75 cm - kr 3200

Ramme ca 57x75 cm - kr 3500

Ramme ca 60x90 cm - kr 4000

Ramme ca 76x100 cm - kr 4800

Ramme ca 75x120 cm - kr 5200

For andre format, ta kontakt.

 

Oppdragsfotografering

Utgangspunktet er ein timepris på kr 700 eks mva. Reisetid vert avrekna med halv timepris. Ta kontakt for meir informasjon og nærare avtale.